Meer- minderwerk


Voorstel delen

Accepteren & afwijzen

Vragen stellen


De 'meer- minderwerk' module vervangt het heen en weer e-mailen van offertes en vragen. Wanneer er op een project een meer- minderwerk offerte wordt aangemaakt dan komt deze in het overzicht van de klant te staan. Deze kan vervolgens deze offerte direct accepteren, afwijzen of hier een vraag over stellen. Bij accepteren zal deze ook direct worden meegenomen in het totaal overzicht.

Geschikte ERP systemen


Exact Bouw

Vraag een gratis demo aan


Gratis demo aanvragen

Probeer gratis

Binnen 1 dag ontvang je een demo.Verzonden