Wkb

Wet kwaliteitsborging voor bouwen (Wkb) - Lees hier meer

5 minuten leestijd
30/4/2024

Per 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor bouwen (Wkb) ingegaan. Lees hier meer over de wet en welke belangrijke veranderingen dit meebrengt.

De Wkb

Per 1 januari 2024 is de Wkb ingevoerd. Met deze wet verandert er niet alleen veel voor installateurs en bouwbedrijven, maar ook voor opdrachtgevers. Deze nieuwe wet wordt stapsgewijs ingevoerd. Hieronder lees je meer over de wet en welke belangrijke veranderingen deze met zich meebrengt.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Wkb is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en wordt ook wel de Wet kwaliteitsborging genoemd. Deze wet zorgt voor meer toezicht en controle in de bouw. Het doel van de Wkb is om de bouwkwaliteit te verbeteren, de positie van de consument te versterken en de faalkosten te verminderen. De wet is gelijktijdig ingevoerd met de Omgevingswet en heeft daarom ook invloed op vergunningen omtrent bouwen.

Stapsgewijs invoeren

De Wkb is op 1 januari 2024 stapsgewijs ingegaan. Dat wil zeggen dat de wet naar verwachting tot 2028 alleen geldt voor bouwwerken in gevolgklasse 1, zoals eengezinswoningen en kleine bedrijfspanden. Vanaf 1 januari 2025 geldt de wet ook voor verbouw van eenvoudige bouwwerken uit gevolgklasse 1. Vanaf 2028 volgen andere bouwwerken uit gevolgklasse 2 en gevolgklasse 3. Zo kunnen bouwbedrijven en gemeenten stap voor stap ervaring opdoen met deze nieuwe vorm van toezicht in de bouw.

De belangrijkste veranderingen van de Wkb

De Wkb brengt een aantal belangrijke veranderingen met zich mee. Controleer daarom vooraf een checklist, zodat je niet voor grote verrassingen komt te staan. Dit zijn de meest opvallende veranderingen: 

  • Onafhankelijke kwaliteitsborgers controleren tijdens het ontwerp en op de bouwplaats of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen. Aan de hand van een Wkb-prestatieladder hanteren zij dezelfde kwaliteitsregelingen.
  • De aannemer is verantwoordelijk voor alle gebreken in de bouw die hij zelf heeft veroorzaakt en de gevolgen daarvan. De klant kan de aannemer dwingen om de fouten op te lossen, zelfs als de klant deze pas later ontdekt.
  • De aannemer is verplicht de klant te laten weten of en hoe hij is verzekerd tegen faillissement en de risico’s wat betreft schade en gebreken.
  • Net als nu kunnen klanten 5% van het bouwbedrag (de aanneemsom) aangeven bij de notaris. De notaris keert dit geld aan de aannemers uit op het moment dat alle gebreken zijn verholpen.
  • De gemeente kan de bouw van het pand stilleggen als de gemeente of de kwaliteitsborger een probleem voorziet.
  • Bij het opleveren overhandigt de aannemer een opleverdossier aan de opdrachtgever. In dit dossier wordt volledig inzicht gegeven in de nakoming van de overeenkomst.

Een nieuwe manier van werken

De nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zorgt voor veel veranderingen in de bouwsector. Het doel van de Wkb is het verbeteren van de bouwkwaliteit en de positie van de consument en het verlagen van de faalkosten. In eerste instantie geldt de wet alleen voor nieuwbouw in gevolgklasse 1. De Wkb wordt gefaseerd ingevoerd, zodat opdrachtgevers en de bouwsector ruimschoots ervaring op kunnen doen. Dankzij de nieuwe wetgeving ontstaat een nieuwe manier van werken, waardoor aannemers meer aansprakelijkheid krijgen. 

Gerelateerde artikelen

Check gerelateerde artikelen!