Wkb

Is het vergunning aanvragen veranderd door de Wkb?

4 minuten leestijd
7/5/2024

Als je gaat bouwen, moet je in vaak een vergunning aanvragen. Hoe dit werkt is met ingang van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) veranderd.

Omgevingsvergunning en bouwmelding

Het bouwen, verbouwen of slopen van bijvoorbeeld een woning, kan van invloed zijn op de omgeving. Daarom heb je in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Deze vergunning wordt nog vaak een bouwvergunning genoemd. Bij bouwwerkzaamheden als onderhoud of het installeren van een dakkapel heb je doorgaans geen vergunning nodig. Of je wel of geen vergunning aan moet vragen, check je via de vergunningcheck van het Omgevingsloket.


Voordat de bouw begint, moet je een bouwmelding doen bij de gemeente. Een bouwmelding valt onder de Omgevingswet en heeft dus betrekking op de technische bouwactiviteit. Hiermee geef je aan op welke locatie er wordt gebouwd en hoe je de kwaliteitsborging uitvoert. Deze melding doe je minimaal 4 weken van tevoren. Zonder bouwmelding is het verboden om te starten met de werkzaamheden.

Aanvragen van een omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning vraag je aan bij de gemeente. De aanvraag voor deze vergunning moet aan 4 voorwaarden voldoen: het bestemmingsplan, de bouwverordening, de welstandseisen en de technische eisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). In dit besluit staan alle technische eisen waar je aanvraag aan moet doen met betrekking tot veiligheid, energiezuinigheid, milieu, gezondheid en bruikbaarheid.

Het aanvragen van een vergunning kun je zelf, maar je mag bijvoorbeeld ook je architectenbureau machtigen om deze vergunning voor je aan te vragen. Iedere gemeente heeft na het indienen van de aanvraag standaard 8 weken de tijd om op de aanvraag te reageren. Wel krijgt een gemeente de optie om het besluit met 6 weken uit te stellen. 

Kosten aanvraag

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kost geld, leges genaamd. Hoeveel leges je betaalt, verschilt per gemeente. Dit geld krijg je naderhand niet terug, ook niet als de gemeente je aanvraag afwijst.

Bouwmelding doen

Ook een bouwmelding gaat via de gemeente. Je meldt de bouwwerkzaamheden minimaal 4 weken voor de start van de bouw. Een bouwmelding is vervolgens een jaar geldig. Ben je binnen een jaar nog niet gestart met de werkzaamheden, dan moet je een nieuwe bouwmelding doen bij de gemeente.

Wees er op tijd bij

Bij het bouwen onder de Wkb heb je mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Deze vergunning verleent de gemeente je. Voor de technische regels hoef je geen vergunning aan te vragen, maar doe je een bouwmelding. Het kan 8 tot 14 weken duren voordat de gemeente een besluit neemt over je aanvraag.

Gerelateerde artikelen

Check gerelateerde artikelen!