Wkb

De invloed van Wkb op verbouwen van een woning

5 minuten leestijd
30/4/2024

Voor het verbouwen van een woning is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Lees er hier alles over.

Wkb verbouwingen

Voor het verbouwen van een woning is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Deze nieuwe wet ging in per 1 januari 2024 en heeft als doel de kwaliteit in de bouwsector te verhogen en het bouwproces transparanter te maken. Met de Wkb worden de verantwoordelijkheden van aannemers duidelijker en krijgen huiseigenaren meer zekerheid over de kwaliteit van de verbouwing.

Verbouwen van gevolgklasse 1

De Wkb ging in per 1 januari 2024 in alle Nederlandse gemeenten. Sindsdien geldt dat je voor het bouwen van relatief eenvoudige bouwwerken van gevolgklasse 1 een kwaliteitsborger moet inschakelen. De Wkb geldt in eerste instantie alleen voor nieuwbouw van woningen en eenvoudige bedrijfspanden. Na evaluatie zal vanaf 1 januari 2025 de wet mogelijk voor zowel nieuwbouw als verbouwingen gelden. Of je nu een kleine aanpassing of een grote renovatie plant.

Doel van de wet

Deze wet heeft als doel de kwaliteit en transparantie van bouwprojecten te waarborgen. Dit betekent dat je als huiseigenaar recht hebt op een betere bescherming tegen bouwfouten en een duidelijk overzicht krijgt van wat je van de aannemer kunt verwachten. Het is belangrijk om te weten dat niet alle verbouwingen onder de Wkb vallen. Het hangt af van de aard en de omvang van de werkzaamheden.

Uitbreiding wetgeving

De Wkb trad officieel in werking per 1 januari 2024. Dit betekent dat in alle gemeenten vanaf deze datum alle nieuwe bouwprojecten van gevolgklasse 1 moeten voldoen aan de nieuwe regels en kwaliteitseisen. Vanaf 1 januari 2025 geldt dit hoogstwaarschijnlijk ook voor het renoveren van een eenvoudig bedrijfspand van de laagste gevolgklasse. Andere bouwwerken van gevolgklasse 2 en gevolgklasse 3 volgen na een evaluatie mogelijk later. Het is even schakelen, maar het is belangrijk voor zowel aannemers als huiseigenaren om zich bewust te zijn van deze veranderingen en te zorgen dat hun bouw- of verbouwplannen in lijn zijn met de Wkb.

Veranderingen voor verbouwingen

De Wkb brengt zorgt vanaf 1 januari 2025, als de wet ook voor verbouwingen van gevolgklasse 1 gaat gelden, voor een aantal belangrijke veranderingen. Dit zijn de meest opvallende:

  • Onafhankelijke kwaliteitsborgers controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen en kunnen kwaliteitsborgers aangeven waar de risico's liggen.
  • De aannemer is verantwoordelijk voor alle gebreken in de bouw die hij veroorzaakt en de gevolgen daarvan.
  • Opdrachtgevers kunnen 5% van het bouwbedrag (de aanneemsom) aangeven bij de notaris. De notaris keert dit geld aan de aannemers uit op het moment dat alle gebreken zijn verholpen.
  • De aannemer overhandigt een opleverdossier aan de opdrachtgever. Hierin wordt volledig inzicht gegeven in de nakoming van de overeenkomst.

Proefprojecten Wkb

Om de overgang naar de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen soepel te laten verlopen, zijn er diverse proefprojecten gedraaid. Deze projecten bieden zowel aannemers en kwaliteitsborger als opdrachtgevers de kans om ervaring op te doen met het nieuwe systeem van kwaliteitsborging. Dit is een uitstekende manier om te leren hoe je de kwaliteit van bouwwerken kunt waarborgen en hoe je als opdrachtgever meer zekerheid krijgt over de bouwkwaliteit. Op basis van deze projecten wordt de Wkb gemonitord. Bovendien bieden deze projecten waardevolle inzichten en feedback voor de verdere ontwikkeling en verfijning van de wet.

Nieuwe werkwijze

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is een belangrijke stap voorwaarts in de bouwsector. Vanaf 1 januari 2025 geldt de nieuwe wet ook voor verbouwingen. Met de introductie van proefprojecten biedt de Wkb de mogelijkheid om alvast te wennen aan de nieuwe werkwijze. De verwachte uitbreidingen zullen de impact van de wet nog verder vergroten. Het is daarom van groot belang dat iedereen in de bouwsector de ontwikkelingen rond de Wkb actief blijft volgen en zich voorbereidt op de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Check gerelateerde artikelen!