Wkb

Wkb stappenplan nodig? Bekijk en lees het hier

3 minuten leestijd
30/4/2024

Op 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden. Bekijk dit stappenplan om je aan de nieuwe eisen te houden.

Stappenplan

Voordat je aan de bouw begint, moet je een aantal stappen ondernemen.

Stap 1

Of de bouwplannen nou met of zonder aannemer of architect zijn gemaakt, voordat ze worden uitgevoerd is het belangrijk dat je nagaat of er een omgevingsvergunning is. Dit kun je eenvoudig controleren via de vergunningcheck van het Omgevingsloket.

Stap 2

Als een omgevingsvergunning nodig blijkt te zijn, moet je aangeven hoe het plan eruit ziet en waarvoor het gebouw straks wordt gebruikt. Deze gemeente controleert dan of de plannen binnen de omgeving en het omgevingsplan passen.

Stap 3

Als het geplande bouwwerk onder gevolgklasse 1 valt, dan moet er een onafhankelijke kwaliteitsborger worden ingeschakeld. Deze controleur checkt of het bouwplan aan alle eisen voldoet, legt vast welke risico’s er zijn en vertelt welke maatregelen er genomen moeten worden om aan de regels te voldoen. De kwaliteitsborger maakt een borgingsplan waarmee de opdrachtgever, architect of aannemer een bouwmelding doet bij de gemeente. De bouwmelding moet uiterlijk 4 weken voor de start van de bouw bij de gemeente ingediend zijn. De kwaliteitsborger controleert tijdens de bouw of alles volgens de regels verloopt.

Stap 4

Als de bouw klaar is en aan alle eisen voldoet, stelt de kwaliteitsborger een verklaring op. Deze verklaring wordt samen met het dossier van de aannemer als gereedmelding ingeleverd bij de gemeente. 

Stap 5

Als deze gereedmelding is gedaan, kan het nieuwe project na 2 weken in gebruik worden genomen.

Gerelateerde artikelen

Check gerelateerde artikelen!