Wkb

De Wkb prestatieladder

4 minuten leestijd
30/4/2024

Sinds 1 januari 2024 is er veel veranderd in de bouwsector. Daarom heeft het VKBN in aanloop naar de nieuwe wet een Wkb-prestatieladder ontwikkeld.

De Wkb-prestatieladder

De Wkb-prestatieladder is een geharmoniseerde werkwijze voor alle kwaliteitsborgers die werkzaam zijn in Nederland. Dit zorgt ervoor dat iedere kwaliteitsborger op dezelfde manier bestaande kwaliteitsregelingen hanteert en hier ook dezelfde waarde aan toekent. Dit is ongeacht welk instrument voor kwaliteitsborging ze gebruiken.

As-built kwaliteit

Het doel van de Wkb is om de as-built kwaliteit te verbeteren. Dat wil zeggen dat de daadwerkelijke kwaliteit bij oplevering bepalend is. Deze as-built kwaliteit wordt met ingang van de Wkb voor bouwwerken van gevolgklasse 1 beoordeeld door een onafhankelijke kwaliteitsborger. Die doet dat met behulp van een risicobeoordeling en een borgingsplan. De controleur is verplicht een instrument te gebruiken.

Vereenvoudigd werken

De Wkb-prestatieladder maakt het werk van de kwaliteitsborger een stuk eenvoudiger. De prestatieladder bestaat uit 2 delen, zuilen. Samen vormen ze een ladder met dubbele treden. In de ladder worden prestatie-eisen uit de bouwregeling vertaalt naar voorwaarden aan de toegepaste materialen enerzijds en anderzijds naar voorwaarden aan het bouwproces waarbinnen ze toegepast worden. 

Bovenaan de ladder

Er zijn veel verschillende kwaliteitsregelingen. Binnen die regelingen verschilt met name de mate waarin aan de voorwaarden in beide zuilen is voldaan. De Wkb-prestatieladder voorkomt dit probleem, want alleen als aan zowel de voorwaarden voor de toegepaste producten als aan de voorwaarden voor het bouwproces wordt voldaan, kun je op de hoogste trede van de ladder komen.

Dezelfde waarde toekennen

De Wkb-prestatieladder zorgt er dus voor dat de onafhankelijke kwaliteitsborgers dezelfde waarde toekennen aan de bestaande kwaliteitsregelingen. Alleen door aan alle voorwaarden te voldoen, eindigen ze bovenaan de ladder. Dit zorgt voor een nationaal brede werkwijze, ongeacht welk instrument ze gebruiken.

Gerelateerde artikelen

Check gerelateerde artikelen!