Wkb

De Wkb en de invloed op gevolgklasse 1

4 minuten leestijd
30/4/2024

Op 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingegaan voor gevolgklasse 1. Lees hier wat gevolgklasse 1 is en waarom dit geldt.

Wkb gevolgklasse 1

Bouwwerken zijn ingedeeld in gevolgklassen. De gevolgklasse zegt iets over mogelijke gevolgen en slachtoffers als er iets gebeurt met het gebouw. Met andere woorden: hoe groter de gevolgen zijn als er iets misgaat, hoe hoger de gevolgklasse van het gebouw. We onderscheiden in totaal 3 gevolgklassen.

Bouwwerken bij gevolgklasse 1

Onder gevolgklasse 1 vallen relatief simpele bouwwerken, zoals woningen en eenvoudige bedrijfspanden. Welke gebouwen precies onder deze laagste gevolgklasse vallen, staat beschreven in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Bouwwerken die vallen onder gevolgklasse 1 zijn onder andere:

  • Woningen die op de grond staan (appartementen en bovenwoningen vallen hier niet onder)
  • Woonboten
  • Vakantiebungalows en -huisjes
  • Bedrijfspanden van maximaal 2 verdiepingen (kantoren en winkelpanden vallen hier niet onder)
  • Voetgangers- en fietsbruggen die maximaal 20 meter overbruggen
  • Overige bouwwerken die niet onder de noemer ‘gebouw’ vallen en niet hoger zijn dan 20 meter

Ingang Wkb voor gevolgklasse 1

Op 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingegaan. Tot en met 2024 geldt de Wkb alleen voor nieuwbouw van gebouwen in gevolgklasse 1. Voor het verbouwen van bouwwerken in de laagste gevolgklasse geldt de Wkb vanaf 2025. Het doel van de Wkb is het verbeteren van de kwaliteit en toezicht op de bouw door middel van onafhankelijke kwaliteitsborgers. Deze wet gaat gefaseerd in en geldt daarom eerst alleen voor bouwwerken in gevolgklasse 1.

Andere gevolgklassen

Er zijn in totaal 3 gevolgklassen. Onder gevolgklasse 2 vallen bouwwerken als onderwijsgebouwen, bibliotheken, gemeentehuizen en woongebouwen tot 70 meter hoogte. Gevolgklasse 3 geldt voor gebouwen als voetbalstadions, ziekenhuizen, metrostations en bouwwerken hoger dan 70 meter. Ook voor deze gevolgklassen zal op den duur ook de Wkb gaan gelden.

Gerelateerde artikelen

Check gerelateerde artikelen!