Wkb

Het doel en nut van de nieuwe Wkb wet

6 minuten leestijd
30/4/2024

Op 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingegaan. Deze wet zorgt voor grote veranderingen in de bouwsector. Lees hier waarom.

Doel van de Wkb

Met ingang van 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingegaan. Deze wet zorgt voor een grote verandering in de bouwsector. Wat de veranderingen zijn en wat het doel is van deze veranderingen, vertellen we je hieronder.

Betere bouwkwaliteit dankzij Wkb

Het doel van de Wet kwaliteitsborging voor de bouw is het verbeteren van de kwaliteit van de bouw en het toezicht op de bouw door middel van een onafhankelijke kwaliteitsborger. De nieuwe wet verbetert de positie van de opdrachtgever en stimuleert het verlagen van de faalkosten. Dit heeft zowel gevolgen voor de consument als de opdrachtgever. De wet geldt in eerste instantie voor bouwwerken van gevolgklasse 1, maar over enkele jaren zullen ook gebouwen van gevolgklasse 2 en 3 onder de nieuwe wet vallen.

Veranderingen en gevolgen voor de bouwsector

De Wkb brengt een hoop veranderingen met zich mee. Het is daarom verstandig om vooraf een checklist te volgen. Dit zijn de meest opvallende en belangrijkste wijzigingen:

 • De aansprakelijkheid van de aannemer verruimt. Dat houdt in dat de aannemer ook na oplevering verantwoordelijk is voor mankementen die tijdens de bouw over het hoofd zijn gezien. De klant kan dan de aannemers dwingen deze gebreken op te lossen.
 • Voordat het gebouw in gebruik wordt genomen, heb je goedkeuring nodig van een kwaliteitsborger. Deze onafhankelijke kwaliteitsborgers controleren daarom tijdens het ontwerp en op de bouwplaats of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen.
 • Bij het opleveren overhandigt de aannemer een opleverdossier aan de opdrachtgever. In dit dossier krijgt hij volledig inzicht in de nakoming van de overeenkomst.
 • De waarschuwingsplicht verruimt. De aannemer is verplicht de klant te waarschuwen voor eventuele gebreken en hem laten weten of en hoe hij is verzekerd tegen faillissement en de risico’s wat betreft schade en gebreken.
 • Net als nu kunnen klanten 5% van het bouwbedrag (de aanneemsom) aangeven bij de notaris. De notaris keert dit geld aan de aannemers uit op het moment dat alle gebreken zijn verholpen.
 • De gemeente kan de bouw van het pand stilleggen als de gemeente of de kwaliteitsborger een probleem voorziet.

Voor- en nadelen van de Wkb

Deze nieuwe wet heeft verschillende voor- en nadelen.

Voordelen
 • Het is niet meer nodig om vroegtijdig gegevens van het ontwerp bij de gemeente aan te leveren. 
 • Er is kans op doorlooptijdverkorting van het vergunningsproces
 • Toetsen van de kwaliteitsborger zijn afgestemd op het bouwproces wat zorgt voor meer efficiency.
 • Een extra paar ogen zorgt voor extra discipline.
 • De faalkosten gaan omlaag, omdat fouten eerder worden ontdekt.
 • Door de inbreng van de kennis en kunde van kwaliteitsborger wordt de kwaliteit verhoogd.
 • De rapportage van de kwaliteitsborger geldt ook als bewijsvoering als het gaat om aansprakelijkheid.
 • De eigen, interne kwaliteitsborging neemt toe, omdat je aantoont dat iets voldoet en afwijkingen registreert.  
Nadelen
 • Een kwaliteitsborger toetst intensiever dan de gemeente.
 • Er is sprake van een verruiming van de aansprakelijkheid voor eventuele gebreken in de bouw.
 • Het bijhouden van informatie zorgt mogelijk voor extra administratieve lasten.

Gevolgen voor leveranciers en onderaannemers

Ook leveranciers krijgen indirect te maken met de gevolgen van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Een kwaliteitsborger controleert de bouw en daarbij ook de producten die afkomstig zijn van een leverancier. Met een keuringsrapport of certificaat kun je als leverancier aantonen dat je goederen voldoen aan de Bbl. Alleen als je als leverancier ook als aannemer fungeert en de geleverde goederen zelf verwerkt, heb je direct met de Wkb te maken. Dan gelden dezelfde gevolgen als hierboven.

Kwaliteitsborging in de bouw

De nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen geldt vanaf 1 januari 2024. Deze wet zorgt voor meer toezicht en controle in de bouw. Dit heeft grote gevolgen voor de bouwsector en opdrachtgevers, maar indirect ook voor leveranciers en onderaannemers. Dit heeft zowel voor- als nadelen.

Gerelateerde artikelen

Check gerelateerde artikelen!